Ορθοπεδικές θεραπείες
Categories

Εξάρθρημα Ώμου

Ως εξάρθρημα ώμου ορίζεται η κατάσταση όπουη κεφαλή του βραχιονίου που βρίσκεται στον ώμο φεύγει από τη θέση της και σταματά να έχει επαφή με την ωμογλήνη. (Εικ.1) Η άρθρωση του ώμου κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιεί πολλές κινήσεις. Το γεγονός αυτό ίσως δικαιολογεί τις συχνές εξαρθρώσεις που υφίσταται, αφού ο ώμος είναι η άρθρωση που εξαρθρώνεται συχνότερα. Όταν ο ώμος δεν βγαίνει ολοκληρωτικά από τη θέση του, η κατάσταση αυτή ορίζεται ως υπεξάρθρημα. Όμως, υπάρχουν άνθρωποι των οποίων ο ώμος «βγαίνει» με μεγάλη συχνότητα, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε για χρόνια αστάθεια ώμου.

Εικ. 1:Δεξιά σχηματικά ένας εξαρθρωμένος ώμος

Εξάρθρημα ώμου: Γιατί συμβαίνει τόσο συχνά;

Λαμβάνοντας υπόψιν την ανατομία του ώμου, είναι μια άρθρωση που αποτελείται από τρία οστά, το βραχιόνιο, την ωμοπλάτη και την κλείδα. Σε αυτή την άρθρωση συμμετέχει και η ωμογλήνη που αποτελεί αρθρική επιφάνεια της ωμοπλάτης (Εικ.2. Η ωμογλήνη διακρίνεται από μικρή καμπυλότητα, εν αντιθέσει με τη μεγάλη σφαιρικότητα της κεφαλής του βραχιονίου, η οποία επιτρέπει στον ώμο να πραγματοποιεί ένα μεγάλο εύρος κινήσεων. Γι ’αυτό το λόγο το εξάρθρημα ώμου είναι τόσο συχνό φαινόμενο.

Εικ. 2: Η ανατομία της άρθρωσης του ώμου

Ποιοι είναι οι τύποι του εξαρθρήματος ώμου;

Ανάλογα με τη φορά εξάρθρωσης τα εξαρθρήματα ώμου διακρίνονται πιο συχνά σε δύο κατηγορίες, στοπρόσθιο και στο οπίσθιο εξάρθρημα. Το πρόσθιο εξάρθρημα συμβαίνει όταν η κεφαλή εξαρθρώνεται προς τα εμπρός και αποτελεί τον πιο συχνό τύπο εξαρθρήματος. Από την άλλη, όταν η κεφαλή εξαρθρώνεται προς τα πίσω, ο τύπος εξαρθρώματος αυτός ονομάζεται οπίσθιο εξάρθρημα (Εικ.3).

Εικ.3 : Πρόσθιο και οπίσθιο εξάρθρημα ώμου

Εξάρθρημα ώμου: Ποια είναι τα αίτια πρόκλησής του;

Το εξάρθρημα ώμου συνήθως είναι απόρροια αθλητικών τραυματισμών. Οι αθλητικές δραστηριότητες κατά τις οποίες είναι πιο πιθανό να συμβεί είναι αυτές που έχουν σωματική επαφή(π.χ. μπάσκετ, ποδόσφαιρο) ή αρκετές πτώσεις(π.χ. βόλεϊ). Επίσης, μπορεί να προκληθεί και απόπτώση εκτός αθλητικής δραστηριότητας ή από άσκηση έντονης βίας πάνω στον ώμο(π.χ. τροχαίο). Το οπίσθιο εξάρθρημα συνήθως προκαλείται από την εκδήλωση επιληπτικών κρίσεων.

Με ποια συμπτώματα εμφανίζεται το εξάρθρημα ώμου;

Κάποια από τα συμπτώματα που υποδηλώνουν την ύπαρξη εξαρθρήματος ώμου είναι τα κάτωθι:

  • Οξύς πόνος στον ώμο
  • Οίδημα
  • Εμφάνιση αιματώματος
  • Αδυναμία κίνησης της άρθρωσης
  • Παραμόρφωση της άρθρωσης (Εικ. 4)
  • Μούδιασμα

Εικ 4: Δεξιά εξάρθρημα ώμου όπου φαίνεται η παραμόρφωση της άρθρωσης

Επιπλοκές εξαρθρήματος ώμου

Κατά την εξάρθρωση του ώμου πλήττονται και άλλες ανατομικές περιοχές του ώμου. Πιο συγκεκριμένα, οι πιθανές βλάβες που μπορεί να υποστεί ή άρθρωση του ώμου εξαιτίας του εξαρθρήματος είναι:

· Κάκωση Βραχιονίου πλέγματος ή Μασχαλιαίου νέυρου λόγω της γειτνίασης με νευροαγγειακούς σχηματισμούς (Εικ. 7)

  • Κάταγμα μείζων βραχιονίου ογκώματος

Εικ. 5: Ρήξη επιχειλίου χόνδρου δεξιά και η αποκατάσταση του αριστερά

Εικ 6: Συμπιεστικό κάταγμα HIll sachs δεξιά και η αποκατάστασή του αριστερά με Remplissage

Εικ 7: Γειτνίαση της άρθρωσης με νευροαγγειακούς σχηματισμούς

Πώς γίνεται η διάγνωση ενός εξαρθρήματος ώμου;

Η διάγνωση ενός εξαρθρήματος ώμου είναι εύκολη από έναν έμπειρο Ορθοπεδικό. Ο ασθενής υποβαστάζει το τραυματισμένο άκρο, με αδυναμία να το φέρει πάνω του ή δίπλα στον κορμό του και αυτό είναι μια ισχυρή ένδειξη ότι έχει υποστεί εξάρθρημα. Στη συνέχεια, ακολουθεί λεπτομερής λήψη του ιστορικού του, κλινική εξέταση και για μια ασφαλέστερη διάγνωση κάποια απεικονιστική εξέταση (ακτινογραφία) ή σε δύσκολες περιπτώσεις, αξονική τομογραφία.

Εξάρθρημα ώμου & Αντιμετώπιση

Το εξάρθρημα ώμου μπορεί να αντιμετωπιστεί τόσο συντηρητικά, όσο και χειρουργικά. Η σωστή αντιμετώπιση είναι κεφαλαιώδους σημασίας, γιατί από αυτή εξαρτάται η επανεμφάνιση κάποιου εξαρθρήματος μελλοντικά. Αρχικά, φυσικά έχει τεράστια σημασία να αναταχθεί όσο γίνεται πιο γρήγορά και με λιγότερους χειρισμούς από έναν έμπειρο Ορθοπεδικό, συνήθως σε επίπεδο ιατρείου ή εξωτερικών ιατρείων. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η ανάταξη γίνεται με τη βοήθεια μέθης από τον αναισθησιολόγο.

Συντηρητικά αντιμετωπίζονται τα εξαρθρήματασε άτομα που δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό ή είναι μεγάλης ηλικίας, χωρίς να εμφανίζουν συνοδές κακώσεις στον ώμο. Η συντηρητική αντιμετώπιση ξεκινά αρχικά με την ανάταξη του ώμου. Αφού η ανάταξη κριθεί επιτυχής, για το επόμενο διάστημα ο ασθενής ξεκουράζει το μέλος σε ακινητοποιητή ώμου για 2-4 εβδομάδες, αναλόγως την ηλικία του και τροποποιεί τις καθημερινές του δραστηριότητες. Επιπροσθέτως, ο θεράπων ιατρός μπορεί να χορηγήσει και φαρμακευτική αγωγή με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη.

Αντίθετα, η θεραπεία εκλογής γιατα νεαρά άτομα που ασχολούνται με τον αθλητισμό είναι η χειρουργική αντιμετώπιση. Η χειρουργική μέθοδος με την οποία αντιμετωπίζεται το εξάρθρημα είναι η αρθροσκόπηση ώμου . Έτσι, με αυτόν τον τρόπο ο ασθενής θα επιστρέψει σύντομα στις αθλητικές του δραστηριότητες, απουσία φόβου ενός νέου εξαρθρήματος.

Αν έχετε υποστεί εξάρθρημα ώμου ή πάσχετε από χρόνια αστάθεια ώμου, επικοινωνήστε με τον έμπειρο Ορθοπεδικό Χειρουργό Ιωάννη Τσαπακίδη.Ο Δρ. Τσαπακίδης έχει διατελέσει και διατελεί ορθοπεδικός σε πολλές ομάδες μπάσκετ και γνωρίζει σε βάθος τις αθλητικές κακώσεις, όπως το εξάρθρημα ώμου, αλλά και τους πιο σύγχρονους τρόπους αντιμετώπισης, θέτοντας στο επίκεντρο τον ασθενή και τις ανάγκες του.

Επικοινωνήστε με τον ορθοπεδικό χειρουργό Δρ. Ιωάννη Τσαπακίδη για τη δική σας εξατομικευμένη ιατρική εκτίμηση.