Ορθοπεδικές θεραπείες
Categories

Ρήξη στροφικού πετάλου ώμου

Τι είναι το στροφικό πέταλο ώμου; Τι είναι η ρήξη στροφικού πετάλου ώμου;

Το στροφικό πέταλο ώμου είναι μια ομάδα μυών που βρίσκονται στο κομμάτι από την ωμοπλάτη έως τον βραχιόνιο οστό. Ο ρόλος των μυών αυτών είναι η σταθεροποίηση της άρθρωσης του ώμου. Οι μύες του στροφικού πετάλου είναι:

ο Υπερακάνθιος, ο Υπακάνθιος, ο ελάσσων στρογγύλος και ο υποπλάτιος.

Εικόνα 1: ΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΕΤΑΛΟ

Η ρήξη στροφικού πετάλου ώμου αφορά σε λειτουργική ανεπάρκεια της άρθρωσης. Τα συμπτώματα είναι συνήθως πόνος, μυϊκή αδυναμία και περιορισμός των κινήσεως και δραστηριοτήτων του ατόμου. Αίτιο εμφάνισης της ρήξης μπορεί να είναι κάποιος σοβαρός τραυματισμός ή συσσώρευση επαναλαμβανόμενων μικροτραυματισμών.

Η ρήξη στροφικού πετάλου ώμου μπορεί να εμφανιστεί με τις εξής δύο μορφές:

 • Μερικού πάχους ρήξη: βλάβη σε ένα μέρος του τένοντα
 • Ολικού πάχους ρήξη: πλήρη ρήξη του τένοντα

Εικόνα 2: Ρήξη Στροφικού πετάλου ώμου

Ρήξη Στροφικού Πετάλου Ώμου– Αίτια

Τα συνήθη αίτια που οδηγούν σε ρήξη στροφικού πετάλου ώμου είναι:

 • Έντονος τραυματισμός του τένοντα
 • Συσσώρευση επαναλαμβανόμενων μικροτραυματισμών/καταπόνησης
 • Πτώση από ύψος
 • Απότομη άρση βάρους
 • Χρόνια τενοντίτιδα ή φλεγμονή του στροφικού πετάλου
 • Εκφυλιστική ρήξη
 • Μεγάλη ηλικία – εκφύλιση ιστών/τένοντα
 • Αθλητικές κακώσεις/τραυματισμοί

Ρήξη Στροφικού Πετάλου Ώμου – Συμπτώματα

Τα συμπτώματα της ρήξης στροφικού πετάλου ώμου διαφοροποιούνται ανάλογα με την περίπτωση και την κατάσταση του ασθενούς.

Στην υποξεία περίπτωση, ο ασθενής νιώθει πόνο ο οποίος μπορεί να υποχωρήσει και τελείως. Ωστόσο συνεχίζει να υπάρχει αδυναμία του άκρου κατά την απαγωγή.

Στην οξεία περίπτωση, ο ασθενής νιώθει έντονο πόνο κατά την ανάπαυση, την απαγωγή και τις στροφικές κινήσεις, ενώ πολλές φορές ο πόνος είναι τόσο έντονος που μπορεί να τον ξυπνήσει από τον ύπνο του.

Στις χρόνιες περιπτώσεις ρήξης, ο πόνος εξαρτάται από την αντιρρόπηση. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχει αντιρρόπηση, ο ασθενής πονάει μετά από έντονη χρήση του τένοντα. Αν δεν υπάρχει αντιρρόπηση, ο ασθενής πονάει καθ’ όλες τις κινήσεις ακόμα και κατά την ανάπαυση. Η χρόνια ρήξη μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη παθήσεων όπως συμφυτική θυλακίτιδα ή παγωμένο ώμο.

Ρήξη Στροφικού Πετάλου Ώμου – Διάγνωση

Η διάγνωση της ρήξη στροφικού πετάλου ώμου πραγματοποιείται μέσω κλινικής εξέτασης και λαμβάνοντας το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς. Τα αποτελέσματα της κλινικής εξέτασης ταυτοποιούν ή και συμπληρώνουν ο υπέρηχος και η μαγνητική τομογραφία δίνοντας επιπλέον πληροφορίες για το μέγεθος, τη θέση, το πάχος και τις βλάβες της ρήξης.

Τα αποτελέσματα της διάγνωσης θα δώσουν σαφή εικόνα στον υπεύθυνο ορθοπεδικό για το σχεδιασμό του θεραπευτικού πλάνου του ασθενούς.

Εικόνα 3: Μαγνητική απεικόνιση ρήξης υπερακανθίου

Ρήξη Στροφικού Πετάλου Ώμου – Θεραπεία

Η θεραπεία της ρήξης στροφικού πετάλου ώμου μπορεί να είναι είτε συντηρητική είτε χειρουργική/επεμβατική.

Η συντηρητική θεραπεία έγκειται στη μείωση του πόνο και της φλεγμονής. Συνίσταται σε περιπτώσεις όπου ο πόνος και η λειτουργικότητα του τένοντα δεν επηρεάζουν την καθημερινότητα του ασθενούς.  Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

 • Φυσικοθεραπεία για την ενδυνάμωση των μυών
 • Φαρμακευτική αγωγή
 • Ενέσεις με βλαστοκύτταρα (PRP) στον ώμο
 • Ανάπαυση

Το μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ο κίνδυνος για επανάληψη των συμπτωμάτων εάν κάποιος δεν είναι προσεκτικός στην καθημερινότητα του και δεν φροντίζει να διατηρεί  ικανοποιητικό εύρος κίνησης και μυϊκή ισχύ.

Η χειρουργική αποκατάσταση της βλάβης πραγματοποιείται αρθροσκοπικά. Συνίσταται σε περιπτώσεις όπου η ρήξη είναι μεγάλη ή τα συμπτώματα επιμένουν παρά τη συντηρητική θεραπεία.

Εικόνα 4: Αρθροσκόπηση ώμου

Στοχεύει στη διόρθωση της ανατομίας της περιοχής με τη βοήθεια μικροκάμερας που εισέρχεται στην άρθρωση. Δεν απαιτείται νοσηλεία του ασθενούς, το τελικό αποτέλεσμα είναι άρτια αισθητικό. Η ανάρρωση του είναι ταχεία και η επιστροφή του στις καθημερινές ασχολίες άμεση. Η επιστροφή σε αθλητικές και άλλες εργασίες εξαρτάται από:

 • Τη σοβαρότητα της βλάβης
 • Τη μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς
 • Τη θέλησή και την ανταπόκρισή του στο πρόγραμμα αποκατάστασης

Ρήξη Στροφικού Πετάλου Ώμου – Μετεγχειρητική πορεία

Μετά την χειρουργική επέμβαση, η αποκατάσταση του ασθενούς είναι σημαντική για την ταχεία επιστροφή του στις καθημερινές του δραστηριότητες. Η αρθροσκοπική μέθοδος προσφέρει ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο.

Η ακινητοποίηση του χειρουργημένου άκρου είναι απαραίτητη μέχρις ότου επουλωθεί ο τένοντας (περίπου 2 εβδομάδες). Η φυσικοθεραπεία παίζει σημαντικό ρόλο στην μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς. Ξεκινάει με απλές κινήσεις του ώμου για την αποφυγή της δυσκαμψίας και προοδευτικά οδηγεί τον ασθενή στο στάδιο να μπορεί αν εκτελέσει τις προηγούμενες δραστηριότητές του με επιτυχία. Η πλήρης αποκατάσταση του ασθενούς πραγματοποιείται 2 έως 4 μήνες μετά το χειρουργείο.

Ο εξειδικευμένος ορθοπεδικός Δρ. Ιωάννης Τσαπακίδης διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση ρήξεων τενόντων και μπορεί να σας καθοδηγήσει ορθά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματός σας.