Ορθοπεδικές θεραπείες
Categories

Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής

(Shoulder Impingement Syndrome)

Το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής ή σύνδρομο πρόσκρουσης χαρακτηρίζεται από την εκδήλωση φλεγμονής και τον ερεθισμό των τενόντων του στροφικού πετάλου του ώμου . Όταν οι τένοντες του στροφικού πετάλου(υπερακάνθιος, υπακάνθιος, υποπλάτιος και ελάσσων στρογγύλος) (Εικ.1) προσκρούουν στο υπερκείμενο ακρώμιο κατά την ανύψωση του άνω άκρου, ερεθίζονται και εμφανίζεται φλεγμονή.

Εικ. 1: Ανατομία της Άρθρωσης του ώμου

Ποιοι είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής;

Η εμφάνιση του συνδρόμου είναι πιο πιθανή σε αθλητές, των οποίων η αθλητική δραστηριότητα απαιτεί συχνή και δυναμική κίνηση των ώμων . Η κίνηση των ώμων πάνω από το κεφάλι επιβαρύνει περισσότερο την άρθρωση, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες εκδήλωσής του. Ειδικότερα, πιο επιρρεπείς στην εκδήλωση του συνδρόμου είναι οι κολυμβητές και οι αθλητές που ασχολούνται με τις ρίψεις, το μπάσκετ, το μπέιζμπολ και το τένις.

Εκτός από τους αθλητές, η εμφάνιση του συνδρόμου είναι αρκετά συχνή σε άτομα των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητααπαιτεί άρση βαρέων αντικειμένων ή συχνή κίνηση των άνω άκρων (π.χ. ελαιοχρωματιστές).

Αίτια συνδρόμου υπακρωμιακής προστριβής

Το βασικότερο αίτιο εμφάνισης του συνδρόμου είναι η υπέρχρηση του ώμου κατά τη διάρκεια αθλητικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων, όπως προαναφέρθηκε. Όμως, η εκδήλωσή του μπορεί να οφείλεται και σε άλλες αιτίες, όπως μια ενδεχόμενη δυσμορφία του ακρωνυμίου. Η ανατομική μορφολογία του ακρωνυμίου είναι ένας παράγοντας βαρύνουσας σημασίας και καθιστά μερικά άτομα πιο επιρρεπή από κάποια άλλα. (Εικ.2)

Εικ. 2: Τύποι Ακρωμίου. Ο τύπος 3 είναι πιο εύκολο να ενοχοποιηθεί για σύνδρομο πρόσκρουσης

Κάποια άλλα από τα βασικότερα αίτιαεμφάνισης του συνδρόμου είναι τα κάτωθι:

  • Προηγούμενοι τραυματισμοί του ώμου (π.χ. εξάρθρημα)
  • Ασβεστοποιός τενοντίτιδα του υπερακανθίου
  • Αστάθεια ώμου
  • Ρήξη του επιχείλιου χόνδρου
  • Κακή τεχνική άθλησης

Με ποια συμπτώματα εκδηλώνεται το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής;

Βασικό και χαρακτηριστικό σύμπτωμα του συνδρόμου είναι ο οξύς πόνος στην προσπάθεια ανύψωσης του χεριού πάνω από το κεφάλι, ενώ σε γωνίες κοντά στον κορμό ή πάνω από το ύψος του κεφαλιού, συνήθως είναι ανώδυνη η κίνηση (Εικ.3) .Επίσης, οξύς πόνος είναι πιθανό να εκδηλωθεί κατά τη στροφή του άνω άκρου προς τα πίσω και να αντανακλά μέχρι τον αυχένα, την πλάτη ή τον αγκώνα. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του πόνου είναι ότι εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας και είναι τόσο ισχυρός που μπορεί να ξυπνήσει τον ασθενή. Όπως είναι φυσικό, ο έντονος αυτός πόνος προκαλεί μείωση του εύρους κίνησης της άρθρωσης.

Εικ. 3: Χαρακτηριστικά σημεία που προκαλείται πόνος κατά την κίνηση του άνω άκρου

Πώς πραγματοποιείται η διάγνωση;

Η κλινική εξέταση του ασθενούς σε συνδυασμό με τη λήψη του λεπτομερούς ιστορικού συμβάλλουν καθοριστικά στη διάγνωση. Κατά την εξέταση του ώμου παρουσιάζεται μειωμένο εύρος κίνησης και έντονος πόνος στην προσπάθεια ανύψωσής του (Εικ. 4). Η διάγνωση επιβεβαιώνεται στη συνέχεια με τη διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων, όπως απλή ακτινογραφία, μαγνητική τομογραφία ή υπερηχογράφημα.

Εικ. 4: ΑΡΙΣΤΕΡΑ είναι ένας φυσιολογικός υπακρωμιακός χώρος, ενώ ΔΕΞΙΑ ένας μειωμένος, όπου έχουμε πόνο στις κινήσεις του ώμου με κίνδυνο ρήξης του στροφικού πετάλου

Οι απεικονιστικές εξετάσεις είναι απαραίτητες για τη διάγνωση , αφού τα συμπτώματα του συνδρόμου υπακρωμιακής προστριβής μοιάζουν με άλλες παθήσεις του ώμου. Επίσης, δίνουν περισσότερες πληροφορίες για το μέγεθος της βλάβης και την πιθανή ύπαρξη ασβεστώσεων στην άρθρωση.

Θεραπεία συνδρόμου

Μετά τη διάγνωση, η αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι άμεση, αφού μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη στροφικού πετάλου του ώμου. Το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής αρχικά αντιμετωπίζεται με συντηρητικά μέσα. Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει τα παρακάτω:

· Φυσικοθεραπεία με συγκεκριμένο ασκησιολόγιο και μηχανήματα (π.χ Κρουστικός υπέρηχος)

Επί αποτυχίας της συντηρητικής θεραπείας είναι αναγκαία η αποκατάσταση της βλάβης με χειρουργική μέθοδο. Η χειρουργική μέθοδος που προσφέρει οριστική λύση είναι η αρθροσκόπηση ώμου , η οποία είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος που προσφέρει άμεση θεραπεία, συμβάλλοντας στην πλήρη αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ώμου.

Ο Ορθοπεδικός Χειρουργός Ιωάννης Τσαπακίδηςείναι εξαιρετικά έμπειρος στην αντιμετώπιση αθλητικών κακώσεων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία ως ιατρός αθλητικών ομάδων μπάσκετ και έχει πραγματοποιήσει επιτυχώς πολλές αρθροσκοπικές επεμβάσεις, εξασφαλίζοντας στους ασθενείς τους την άμεση επαναφορά στις αθλητικές τους δραστηριότητες. Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας και να λάβετε εξατομικευμένη θεραπεία από τον Δρ. Τσαπακίδη.