Ορθοπεδικές θεραπείες

Νέες Τεχνικές

Πλαστική Υποχονδρίου οστού (Subchondroplasty)

Η πλαστική του υποχονδρίου οστού αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία, με στόχο τη θεραπεία των οστικών οιδημάτων και βλαβών που παρουσιάζονται στο εσωτερικό των οστών, ιδίως...

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση αυξητικών παραγόντων (ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ – PRP)

H χορήγηση Platelet Rich Plasma (PRP), δηλαδή αυξητικών και όχι μόνων παραγόντων, είναι μια νέα βιολογική τεχνική στην ορθοπεδική και σε...

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική χειρουργική γονάτου

Η ρομποτική χειρουργική είναι η πλέον σύγχρονη και αποτελεσματική μέθοδος στις χειρουργικές επεμβάσεις. Για ασθενείς που υποφέρουν από παθήσεις γόνατος, η μέθοδος...

Διαβάστε περισσότερα

Χόνδρινες Βλάβες Γόνατος

Τι είναι οι Χόνδρινες Βλάβες Γόνατος; Οι χόνδρινες βλάβες γόνατος αποτελούν ένα αρκετά συχνό φαινόμενο που προκαλείται λόγω τραυματισμών. Ο ρόλος του...

Διαβάστε περισσότερα

Χόνδρινες και οστεοχόνδρινες βλάβες ποδοκνημικής

Τι είναι οι χόνδρινες βλάβες ποδοκνημικής; Οι χόνδρινες βλάβες ποδοκνημικής εμφανίζονται σε περίπτωση που ο αρθρικός χόνδρος υποστεί βλάβη από τραυματισμό είτε...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάστροφη Ολική Αρθροπλαστική Ώμου

Η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου είναι ένας τύπος αρθροπλαστικής κατά την οποία η γληνοειδής σφαίρα (κεφαλή) και το «κύπελλο» (κοίλο βραχιόνιο...

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη Δικεφάλου Βραχιόνιου Μυός

Η ρήξη δικεφάλου βραχιόνιου μυός αποτελεί μια σχετικά σπάνια πάθηση. Ο δικέφαλος βραχιόνιος (Biceps brachialis) μυς αποτελείται από δύο μυϊκές γαστέρες, τη...

Διαβάστε περισσότερα

Ολική αρθροπλαστική γόνατος με ελάχιστα επεμβατική τεχνική (MIS-TKA)

Λίγα λόγια για την ολική αρθροπλαστική γόνατος με την μέθοδο MIS-TKA: H oλική αρθροπλαστική γόνατος πραγματοποιείται με απόλυτη ασφάλεια μέσω της ελάχιστα...

Διαβάστε περισσότερα

Ολική αρθροπλαστική ισχίου με ελάχιστη επεμβατική μέθοδος

Ολική αρθροπλαστική ισχίου με πολύ μικρή τομή(MIS - Minimal Invasive hip arthroplasty) Η ολική αρθροπλαστική ισχίου αποτελεί την πλέον ελάχιστα επεμβατική τεχνική...

Διαβάστε περισσότερα