Ορθοπεδικές θεραπείες
Categories

Περιπροθετικό κάταγμα γόνατος

Τι είναι το περιπροθετικό κάταγμα γόνατος;

Το περιπροθετικό κάταγμα γόνατος είναι η επιπλοκή που ενδέχεται να εμφανιστεί σε έναν ασθενή που έχει υποβληθεί σε αρθροπλαστική γόνατος. Ο συγκεκριμένος τύπος καταγμάτων εντοπίζεται γύρω από την πρόθεση που έχει αντικαταστήσει τη φθαρμένη άρθρωση του γόνατος. Τα περιπροθετικά κατάγματα γόνατος είναι περίπλοκα και γι’ αυτόν τον λόγο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από εξαιρετικά έμπειρους Ορθοπεδικούς.

Ποια είναι τα αίτια που ενδέχεται να προκαλέσουν ένα περιπροθετικό κάταγμα γόνατος;

Τα αίτια και οι προδιαθεσικοί παράγοντες που οφείλονται στην πρόκληση ενός περιπροθετικού κατάγματος γόνατος είναι πολλοί. Ειδικότερα, τα περιπροθετικά κατάγματα ενδέχεται να προκληθούν ακόμα και κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης για την τοποθέτηση της πρόθεσης ή μετεγχειρητικά. Οι προδιαθεσικοί παράγοντες για την εκδήλωση περιπροθετικών καταγμάτων είναι οι κάτωθι:

 • Πτώσεις πάνω στο σκέλος που έχει υποβληθεί σε αρθροπλαστική γόνατος.
 • Ρευματοειδής αρθρίτιδα.
 • Οστεοπόρωση.
 • Μακροχρόνια χρήση στεροειδών.
 • Λανθασμένη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.
 • Χαλάρωση προθέματος με την πάροδο του χρόνου. 
 • Διαβήτης.
 • Ηλικία , ιδίως άνω των 70 ετών

 

Ταξινόμηση περιπροθετικών καταγμάτων γόνατος

Η πιο συχνή ταξινόμηση των καταγμάτων αυτών έχει να κάνει με το εάν η πρόθεση είναι σταθερή ή όχι. (Lewis and Rorabeck classification). (Εικ 1)

Τύπος  I: Απαρεκτόπιστο κάταγμα, πρόθεση σταθερή.

Τύπος  II: Παρεκτοπισμένο κάταγμα , πρόθεση σταθερή. Τύπος  III:Ασταθή πρόθεση, με ή χωρίς παρεκτόπιση το κάταγμα.

Εικ, 1 : Κατάταξη κατά Lewis and Rorabeck classification

Ποιο σπάνια είναι και τα περιπροθετικά κατάγματα της κνήμης και της επιγονατίδας.

 • Τα κατάγματα κνήμης προκαλούνται κυρίως λόγω κακής ευθυγράμμισης της κνήμης. Επίσης, ενδέχεται να προκληθούν σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε κάποια χειρουργική επέμβαση στην κνήμη.
 • Περιπροθετικά κατάγματα επιγονατίδας: προκαλούνται συνήθως εξαιτίας κακής τοποθέτησης της επιγονατίδας κατά τη χειρουργική επέμβαση. Επίσης, τα περιπροθετικά κατάγματα ενδέχεται να είναι απόρροια μιας πτώσης πάνω στο γόνατο ή εξαιτίας της αδυναμίας του τετρακέφαλου μυ να στηρίξει το βάρος του σώματος, επιβαρύνοντας την επιγονατίδα.

Με ποια συμπτώματα εκδηλώνεται;

Ένα περιπροθετικό κάταγμα γόνατος, συνήθως μετά από πτώση, ενδέχεται να εκδηλώνεται με τα παρακάτω συμπτώματα:

 • Έντονος πόνος που επιδεινώνεται με την κίνηση της άρθρωσης
 • Μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα του πάσχοντος σκέλους
 • Παραμόρφωση της άρθρωσης του γόνατος
 • Οίδημα , μώλωπες
 • Μειωμένο εύρος κίνησης του γόνατος
 • Αδυναμία βάδισης ή στήριξης

Εάν έχετε υποβληθεί σε αρθροπλαστική γόνατος και εμφανίζετε κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα, απευθυνθείτε άμεσα στον Ορθοπεδικό σας.

Ποια είναι τα κριτήρια πάνω στα οποία βασίζεται η θεραπεία ενός περιπροθετικού κατάγματος;

Η θεραπεία ενός περιπροθετικού κατάγματος γόνατος εξαρτάται από διάφορες μεταβλητές. Οι μεταβλητές που επηρεάζουν τον σχεδιασμό του θεραπευτικού πλάνου είναι οι παρακάτω:

 • Γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς , συνυπάρχουσες παθήσεις
 • Θέση και τύπος του κατάγματος
 • Ποιότητα του οστού
 • Είδος του προθέματος
 • Προηγούμενη δραστηριότητα του ασθενούς

Πώς αντιμετωπίζεται το περιπροθετικό κάταγμα γόνατος;

Ο θεράπων Ορθοπεδικός λαμβάνοντας υπόψιν τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν σχεδιάζει το κατάλληλο θεραπευτικό πλάνο. Στα περιπροθετικά κατάγματα που δεν παρατηρείται χαλάρωση πρόθεσης εφαρμόζεται σε ορισμένες περιπτώσεις συντηρητική θεραπεία, ιδίως όταν είναι πολύ επιβαρυμένη η κατάσταση του ασθενούς. Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει ανάπαυση, ακινητοποίηση του μέλους με γύψο ή νάρθηκα και σταδιακή κινητοποίηση με τη χρήση βακτηριών (Εικ 2).

Εικ. 2: Συντηρητική αντιμετώπιση περιπροθετικού κατάγματος μηρού με τη χρήση γύψου, όπου αριστερά φαίνεται ο σχηματισμός πόρου

Εντούτοις, εάν παρατηρηθεί χαλάρωση της πρόθεσης, τότε η χειρουργική επέμβαση αποτελεί μονόδρομο. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αξιολογηθεί, εάν θα διατηρηθεί η ίδια πρόθεση ή θα αντικατασταθεί.

Εάν διατηρηθεί η ίδια πρόθεση, τότε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου πραγματοποιείται  μόνο οστεοσύνθεση (Εικ3,4).

Εικ 3:Εσωτερική οστεοσύνθεση περιπροθετικού κατάγματος μηρού , με Less Ιnvasive τεχνική, διατηρώντας την αρχική πρόθεση

Εικ 4: Αντιμετώπιση περιπροθετικού κατάγματος μηρού με ενδομυελική ήλωση μηρού, διατηρώντας την αρχική πρόθεση

  Αντιθέτως, εάν η υπάρχουσα πρόθεση χρήζει αντικατάστασης τότε μετά την οστεοσύνθεση πραγματοποιείται και αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος. Κατά την αναθεώρηση της αρθροπλαστικής γόνατος η παλιά πρόθεση αφαιρείται και αντικαθίσταται με μια νέα, συνήθως μεγαλύτερη και πιο ανθεκτική.

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος είναι μια χειρουργική επέμβαση- «επανάσταση» και έχει βελτιώσει την ποιότητα ζωής χιλιάδων ασθενών παγκοσμίως.  Τα περιπροθετικά κατάγματα αποτελούν μια σπάνια επιπλοκή της επέμβασης, ειδικά με την εφαρμογή των σύγχρονων εμφυτευμάτων. Όμως, σε κάθε περίπτωση ένα περιπροθετικό κάταγμα αντιμετωπίζεται επιτυχώς από εξειδικευμένους ορθοπεδικούς χειρουργούς.

Ο Ορθοπεδικός Χειρουργός Ιωάννης Τσαπακίδης διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση ορθοπεδικών προβλημάτων και στην αντιμετώπιση περιπροθετικών καταγμάτων γόνατος. Ο Δρ. Τσαπακίδης έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία πολλές επεμβάσεις ολικής αρθροπλαστικής γόνατος και επεμβάσεις αποκατάστασης περιπροθετικών καταγμάτων. Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το ραντεβού σας.