Ορθοπεδικές θεραπείες
Categories

Υποκεφαλικό κάταγμα ισχίου

Τα κατάγματα ισχίου είναι αρκετά συχνά, ειδικά σε ασθενείς προχωρημένης ηλικίας. Η φυσιολογική φθορά των οστών με την πάροδο του χρόνου και η οστεοπόρωση κάνουν τις αρθρώσεις ευάλωτες. Το ισχίο, ειδικά τους ηλικιωμένους ασθενείς, είναι αρκετά επιρρεπές στα κατάγματα. Ανάλογα με το σημείο της άρθρωσης που εντοπίζεται το κάταγμα, υπάρχουν τρία είδη καταγμάτων ισχίου, το υποκεφαλικό κάταγμα ισχίου (Εικ.1), το διατροχαντήριο (Εικ.2) και το υποτροχαντήριο κάταγμα ισχίου (Εικ.3).

Εικ.1 :Υποκεφαλικό κάταγμα ισχίου

Εικ.2 : Διατροχαντήριο κάταγμα ισχίου

Εικ.3 : Υποτροχαντήριο κάταγμα ισχίου

Ποιο κάταγμα ορίζεται ως υποκεφαλικό κάταγμα ισχίου;

Ως υποκεφαλικό κάταγμα ισχίου ορίζεται το κάταγμα που εντοπίζεται στον αυχένα του μηριαίου οστού ακριβώς κάτω από την κεφαλή (Εικ.1). Το συγκεκριμένο κάταγμα χαρακτηρίζεται ως ενδοαρθρικό και προκαλεί ρήξη των αιμοφόρων αγγείων που ευθύνονται για την αιμάτωση της κεφαλής. Η διακοπή παροχής αίματος στην περιοχή, αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, ενδέχεται να προκαλέσει άσηπτη νέκρωση της μηριαίας κεφαλής.

Ποιοι είναι πιο επιρρεπείς στα υποκεφαλικά κατάγματα ισχίου;

Πιο επιρρεπείς στα υποκεφαλικά κατάγματα ισχίου είναι οι ηλικιωμένοι ασθενείς άνω των 70 ετών. Ως προς το φύλο εντοπίζονται συχνότερα σε γυναίκες που πάσχουν ταυτόχρονα από οστεοπόρωση-οστεοπενία. Επίσης, άτομα με διαταραχές στην ισορροπία ή με νευρομυϊκές παθήσεις έχουν περισσότερες πιθανότητες να υποστούν κάποιο υποκεφαλικό κάταγμα ισχίου.  

Ποια είναι τα αίτια πρόκλησης του υποκεφαλικού κατάγματος;

Το βασικό αίτιο πρόκλησης ενός υποκεφαλικού κατάγματος είναι κάποια πτώση. Τα άτομα μεγάλης ηλικίας με οστεοπόρωση και προβλήματα όρασης είναι πιο επιρρεπή στις πτώσεις, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τα κατάγματα ισχίου.  Για την πρόκληση του κατάγματος η πτώση δεν είναι απαραίτητο να συμβεί από κάποιο μεγάλο ύψος. Στους νεότερους ασθενείς ένα υποκεφαλικό κάταγμα ισχίου μπορεί να προκληθεί κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων ή εξαιτίας κάποιου τροχαίου ατυχήματος

Με ποια συμπτώματα εμφανίζεται ένα υποκεφαλικό κάταγμα ισχίου;

Το βασικότερο σύμπτωμα των υποκεφαλικών καταγμάτων ισχίου είναι ο οξύς πόνος στη βουβωνική περιοχή, καθώς και στην εσωτερική πλευρά του ισχίου. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η βάδιση είναι αδύνατη ή πραγματοποιείται με δυσκολία. Τέλος, το πάσχον σκέλος βρίσκεται σε έξω στροφή και παρουσιάζει βράχυνση.

Πώς πραγματοποιείται η διάγνωση;

Η διάγνωση του υποκεφαλικού κατάγματος ισχίου, όπως και όλων των καταγμάτων ισχίου, πραγματοποιείται με απεικονιστικές εξετάσεις(απλή ακτινογραφία (Εικ.4) ή αξονική τομογραφία). Οι απεικονιστικές εξετάσεις είναι πολύ σημαντικές, αφού μέσω αυτών καθορίζεται το είδος του κατάγματος, πληροφορία εξαιρετικά χρήσιμη για την επιλογή του κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου. Εάν οι ακτινογραφίες λεκάνης δεν δώσουν επαρκή στοιχεία για τη διάγνωση, τότε ίσως απαιτείται και η διενέργεια αξονικής τομογραφίας.

Εικ. 4: Ακτινολογική εικόνα υποκεφαλικού κατάγματος μηριαίου

Υποκεφαλικό κάταγμα ισχίου & Θεραπεία

Η θεραπεία του υποκεφαλικού κατάγματος ισχίου είναι κατά βάση χειρουργική. Η χειρουργική επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε ηλικιωμένους ασθενείς, παρόλο που υπάρχει η λανθασμένη άποψη ότι μετά από μια ηλικία οι ασθενείς δεν θα πρέπει να χειρουργούνται. Μάλιστα οι ηλικιωμένοι ασθενείς είναι αυτοί που έχουν την πιο άμεση ανάγκη να χειρουργηθούν, ώστε να κινητοποιηθούν σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και την ίδια μέρα μετά το χειρουργείο. Διαφορετικά, οι ασθενείς αυτοί είναι καταδικασμένοι το υπόλοιπο της ζωής τους να το περάσουν στο κρεβάτι, πονώντας και αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να αποβιώσουν άμεσα λόγω των καρδιαναπνευστικών προβλημάτων που οξύνονται λόγω της παρατεταμένης κατάκλισης.

Ειδικότερα, η μέθοδος με την οποία θα αποκατασταθεί το κάταγμα εξαρτάται από τον βαθμό της κάκωσης (Εικ.5), καθώς και από την ηλικία του ασθενούς .  Σε νεαρούς ασθενείς η αντιμετώπιση των υποκεφαλικών καταγμάτων πραγματοποιείται με τη χρήση μεμονωμένων βιδών μέσω της διαδικασίας της κοχλίωσης (ιδίως στον τύπο Ι και ΙΙ) (Εικ.6).

Εικ. 5: Τύποι υποκεφαλικού κατάγματος μηριαίου          

Εικ. 6: Κοχλίωση υποκεφαλικού κατάγματος μηριαίου

Αντιθέτως, σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας τα κατάγματα αυτά αντιμετωπίζονται κυρίως μέσω της ημιαρθροπλαστικής ισχίου (Εικ.7) ή της ολικής αρθροπλαστικής, ιδίως σε ηλικίες κάτω των 65 ετών. Οι συγκεκριμένες χειρουργικές τεχνικές είναι ελάχιστα επεμβατικές και εξασφαλίζουν στον ασθενή άμεση κινητοποίηση και επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες.

Εικ. 7: Ημιπολική Αρθροπλαστική Ισχίου

Ο Ορθοπεδικός Χειρουργός Ιωάννης Τσαπακίδης είναι εξαιρετικά έμπειρος στην αντιμετώπιση καταγμάτων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη χειρουργική αντιμετώπιση υποκεφαλικών καταγμάτων ισχίου, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές. Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας και να λάβετε εξατομικευμένη θεραπεία από τον Δρ. Τσαπακίδη.