Ορθοπεδικές θεραπείες
Categories

Κάταγμα κερκίδας (καρπού)

Τί είναι το κάταγμα της κερκίδας;

Ο ιατρικός όρος κάταγμα της κερκίδας χαρακτηρίζει έναν σπασμένο ή ραγισμένο καρπό. (Εικ.1).Ο καρπός αποτελείται από οκτώ μικρά οστά που συνδέονται με τα δύο μακριά οστά του αντιβραχίου. Τα κατάγματα του καρπού χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα σταθερά και τα ασταθή .

Τα σταθερά κατάγματα του καρπού είναι αυτά όπου τα κομμάτια που παρεκτοπίζονται δεν διαλύονται, απλώς μετακινούνται από τη θέση τους και είναι πιο εύκολο να θεραπευτούν με έναν απλό νάρθηκα ή γύψο. Τα ασταθή κατάγματα του καρπού ακόμη και αν επανατοποθετηθούν στην αρχική τους θέση και στη συνέχεια τοποθετηθεί ο ειδικός νάρθηκας, έχουν την τάση να παρεκτοπίζονται, δυσκολεύοντας έτσι τη διαδικασία της θεραπείας.

Εικόνα 1 : Διάφορα Κατάγματα καρπού

Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και πιο σοβαρές περιπτώσεις καταγμάτων όπου τα κόκαλα θρυμματίζονται σε πολλά κομμάτια, τα λεγόμενασυντριπτικά και τα ανοικτά ( επιπλεγμένα) κατάγματα, οπού τμήμα του οστού διαπερνάει το δέρμα. Αυτοί οι σοβαροί τύποι καταγμάτων ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία καθώς κάνουν το οστό και την άρθρωση ασταθή και θέλουν χειρουργική αντιμετώπιση.

Άλλη ταξινόμηση των καταγμάτων αυτών είναι δίκην πιρουνιού (Colle’s fracture), όπου έχουμε ραχιαία παρεκτόπιση του περιφερικού καταγματικού άκρου, οπού είναι και τα πιο συχνά ή , όπου το περιφερικό καταγματικό άκρο παρεκτοπίζεται παλαμιαία (Smith fracture) (Εικ. 2).

Εικόνα 2: Κατάγματα Colle’s – Κατάγματα Smith

Πώς μπορεί να προκληθεί κάταγμα στον καρπό;

Οι αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν κάταγμα σε κάποιο οστό του καρπού ποικίλουν. Τα κατάγματα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων προέρχονται από κάποιον τραυματισμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πτώση του ατόμου με τεντωμένο ή λυγισμένο χέρι. ( Εικ.3)

Εικόνα 3: Πτώση σε τεντωμένο άνω άκρο

Σοβαρότερα κατάγματα μπορεί να προέλθουν από κάποιο ατύχημα με μεταφορικό όχημα ή σοβαρή πτώση από σκάλα.

Επιπλέον, άτομα προχωρημένης ηλικίας που πάσχουν από οστεοπόρωση έχουν πιο αδύναμα οστά τα οποία μπορούν να σπάσουν με μεγαλύτερη ευκολία.

Πώς καταλαβαίνουμε ότι ο καρπός μας έχει υποστεί κάταγμα;

Το κάταγμα στην κερκίδα μπορεί να προκαλέσει τα ακόλουθα συμπτώματα ανάλογα με το μέγεθος του τραυματισμού:

 • Άμεσος πόνος και έντονο πρήξιμο.
 • Μώλωπες γύρω από την περιοχή του καρπού.

· Δυσκολία στην προσπάθεια κίνησης του καρπού.

 • Πόνος στην κίνηση των δαχτύλων.
 • Μούδιασμα στα άκρα των δαχτύλων.
 • Παραμόρφωση του καρπού (Εικ.4).

Εικόνα 4: Παραμόρφωση καρπού σε κάταγμα Colle’s

Πώς πραγματοποιείται η διάγνωση;

Για να πραγματοποιηθεί σωστή διάγνωση πρέπει να επισκεφτείτε έναν ειδικό Ορθοπεδικό, ο οποίος θα εξετάσει τον καρπό σας. Το πρώτο βήμα είναι να σας ζητήσει μία ακτινογραφία χειρός προκειμένου να δει αν υπάρχει σπασμένο οστό.

Μερικές φορές, μπορεί να χρειαστούν περεταίρω εξετάσεις όπως αξονική τομογραφία ή μαγνητική τομογραφία ώστε να αποκτήσει ο γιατρός πλήρη εικόνα για το κάταγμα που έχει προκληθεί. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς οι σύνδεσμοι, οι τένοντες, οι μύες και τα νεύρα μπορεί να υποστούν ζημιά όταν τραυματιστεί ο καρπός. Αυτοί οι τραυματισμοί πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να επανέλθει το χέρι στην αρχική του κατάσταση.

Ποια είναι η θεραπευτική μέθοδος για την πλήρη επαναφορά του καρπού;

Η θεραπεία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και επιλέγεται ανάλογα με:

 • Τον τύπο κατάγματος
 • Την ηλικία του ατόμου
 • Το εργασιακό του περιβάλλον
 • Τις δραστηριότητες που ακολουθεί
 • Τη συνολική υγεία του

Οι θεραπευτικές επιλογές είναι:

 • Η συντηρητική μέθοδος: Στην περίπτωση αυτή ο γιατρός σας, θα ευθυγραμμίσει τα οστά που έχουν μετατοπιστεί και θα τοποθετήσει στην τραυματισμένη περιοχή έναν ειδικό νάρθηκα (Εικ.5).

Εικόνα 5: Είδη καταγμάτων , προσπάθεια ανάταξης του κατάγματος και τοποθέτηση γύψινου νάρθηκα

Ο νάρθηκας ή ο γύψος θα αφαιρεθούν περίπου τέσσερις εβδομάδες αργότερα. Στο διάστημα αυτό πρέπει να πραγματοποιείται ακτινολογικός έλεγχος προκειμένου να παρακολουθείται η διαδικασία της ανάταξης. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και αφαιρεθεί ο γύψος ο ασθενής πρέπει να ακολουθήσει μία σειρά από κινησιολογικές ασκήσεις.

Εικόνα 6: Εσωτερική οστεοσύνθεση με άμεση κινητοποίηση της άρθρωσης την 1η μετεγχειρητική ημέραΗ χειρουργική μέθοδος : Στην περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί ανάταξη του κατάγματος με τη συντηρητική μέθοδο ή σε περίπτωση επιπλεγμένου κατάγματος, ο γιατρός θα σας προτείνει να συνεχίσετε επεμβατικά. Συνήθως πραγματοποιείται οστεοσύνθεση εσωτερική (Εικ.6) ή εξωτερική αν το απαιτούν οι συνθήκες, ιδιαίτερα σε πολύ μεγάλη συντριβή των οστών ή σε επιπλεγμένα κατάγματα.

Τα πλεονέκτημα της χειρουργικής μεθόδου είναι :

1. Άμεση κινητοποίηση της άρθρωσης την επόμενη του χειρουργείου, καθώς δεν τοποθετείτε κάποιο είδος νάρθηκα μετά , αλλά ο ασθενής ξεκινάει άμεση κινησιοθεραπεία και φυσικοθεραπείες.

2. Απόλυτη και ακριβής ανάταξη των καταγματικών άκρων

3. Γίνεται με μικρή τομή , χωρίς απώλεια αίματος και με ελάχιστο πόνο.

4. Δε χρειάζεται να αφαιρεθούν τα υλικά αργότερα, καθώς είναι νέας τεχνολογίας, συμβατά με τον μαγνήτη και με τον ανθρώπινο οργανισμό.

Ο γιατρός σας έχοντας σχηματίσει πλήρη εικόνα της κατάστασης σας, θα σας συμβουλεύσει κατάλληλα για το ποια μέθοδο αποκατάστασης πρέπει να ακολουθήσετε. Γι’ αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική η σωστή επιλογή του ειδικού Ορθοπεδικού που θα σας αναλάβει.

Ο ΟρθοπεδικόςΙωάννης Τσαπακίδης έχει εξειδικευτεί στον τομέα της χειρουργικής αποκατάστασης οποιασδήποτε Ορθοπεδικής βλάβης. Κλείστε ραντεβού μαζί του ώστε να επαναφέρετε πλήρως το κάταγμα που έχει προκληθεί και τη λειτουργικότητα του χειρός σας.