Ορθοπεδικές θεραπείες
Categories

Ανάστροφη Ολική Αρθροπλαστική Ώμου

Η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου είναι ένας τύπος αρθροπλαστικής κατά την οποία η γληνοειδής σφαίρα (κεφαλή) και το «κύπελλο» (κοίλο βραχιόνιο τμήμα) εφαρμόζονται αντίστροφα, με σκοπό την αναδόμηση της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης.

Με αυτόν τον τρόπο, το κέντρο περιστροφής μετακινείται πιο κάτω, γεγονός που επιτρέπει στον δελτοειδή μυ να δραστηριοποιείται σε μεγαλύτερο στήριγμα και να έχει περισσότερο μηχανικό πλεονέκτημα.

Η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου συνήθως αποτελεί θεραπεία εκλογής για την ανακούφιση από τον χρόνιο πόνο, καθώς και την αποκατάσταση της κινητικότητας της άρθρωσης, σε περιπτώσεις όπου η συντηρητική θεραπεία δεν αποδίδει.

Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η Ανάστροφη Ολική Αρθροπλαστική Ώμου;

Η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου ενδείκνυται στις εξής περιπτώσεις:

· Αρθροπάθεια στροφικού πετάλου

· Ολική ρήξη στροφικού πετάλου ώμου

· Οστεοαρθρίτιδα

· Κατάγματα που έχουν οδηγήσει στην καταστροφή της αρθρικής επιφάνειας του ώμου

· Μετατραυματική αρθρίτιδα (αρθρίτιδα που έχει αναπτυχθεί έπειτα από τραυματισμό)

· Ρευματοειδής αρθρίτιδα

· Αποτυχημένη ολική αρθροπλαστική ώμου

· Εξάρθρημα ώμου καθ έξιν, με οστικές βλάβες στην άρθρωση

· Πρόσθια-άνω διαφυγή της κεφαλής του βραχιονίου (Εικ.1)

Εικ 1: Πρόσθια-άνω διαφυγή της κεφαλής του βραχιονίου

Τα χαρακτηριστικά των υποψήφιων ασθενών είναι:

· Χαμηλές λειτουργικές απαιτήσεις

· Ηλικία άνω των 70 ετών

· Επαρκές απόθεμα γληνοειδούς οστού

· Λειτουργικός δελτοειδής μυς

· Άθικτο μασχαλιαίο νεύρο

Πλάνο Ανάστροφης Ολικής Αρθροπλαστικής Ώμου

Το πλάνο ανάστροφης ολικής αρθροπλαστικής ώμου ορίζεται από εξειδικευμένο ορθοπεδικό, ο οποίος βασίζεται στα παρακάτω:

· Κλινική εκτίμηση

· Ιατρικό ιστορικό του ασθενούς

· Απεικονιστικός έλεγχος που περιλαμβάνει ακτινογραφίες, αξονική και μαγνητική τομογραφία

· Γενική κατάσταση υγείας του ασθενούς

Ανάστροφη Ολική Αρθροπλαστική Ώμου – Διαδικασία Επέμβασης

Η διαδικασία της επέμβασης διαρκεί 2 ώρες περίπου. Πραγματοποιείται με ειδικά μεταλλικά και απολύτως συμβατά με τον ανθρώπινο οργανισμό εμφυτεύματα, τα οποία εφαρμόζονται στις αρθρικές επιφάνειες του ώμου, για την αποκατάσταση της λειτουργίας του. Ο ορθοπεδικός – χειρουργός πραγματοποιεί στην πρόσθια περιοχή του ώμου μία τομή μήκους 10 εκατοστών περίπου, ώστε να αποκαλυφθεί το εσωτερικό της άρθρωσης. (Εικ.2)
Έπειτα, προχωράει στην αφαίρεση των κατεστραμμένων οστών και στη συνέχεια τοποθετεί τα ειδικά εμφυτεύματα, τα οποία εξασφαλίζουν την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ώμου.

Εικ.2: Προσπέλαση για ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο ασθενής μεταφέρεται στον χώρο ανάρρωσης. Μόλις μερικές ώρες μετά την επέμβαση, είναι σε θέση να εκτελεί κινήσεις με τον ώμο, ενώ έχει ήδη απαλλαχθεί από τον χρόνιο πόνο.(Εικ.3)

Εικ.3: Ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου

Η νοσηλεία συνήθως διαρκεί 1 ημέρα. Το χέρι του ασθενούς τοποθετείται σε ανάρτηση ώμου ούτως ώστε να αποφευχθούν απότομες κινήσεις που μπορεί να επηρεάσουν τη μετεγχειρητική αποκατάσταση.

Ανάστροφη Ολική Αρθροπλαστική Ώμου – Μετεγχειρητική Αποκατάσταση

Η μετεγχειρητική αποκατάσταση συχνά περιλαμβάνει ειδικό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, το οποίο στοχεύει στην ενδυνάμωση της άρθρωσης, καθώς και στην ανάπτυξη του εύρους κινητικότητας.

Ο γιατρός συστήνει ειδικές ασκήσεις ήπιου βαθμού για το σπίτι, οι οποίες θα ενισχύσουν τη διαδικασία ανάκτησης της λειτουργικότητας του ώμου.

Είναι φυσιολογικό για μερικές ημέρες μετά την επέμβαση ο ασθενής να αισθάνεται πόνο. Ωστόσο, αυτός αντιμετωπίζεται εύκολα με απλή παυσίπονη αγωγή.

Σημαντικό μέρος της μετεγχειρητικής διαδικασίας είναι η συνέπεια στις οδηγίες του γιατρού. Για τον λόγο αυτό, ο πρόσφατα χειρουργημένος ασθενής δε θα πρέπει να παρεκκλίνει από αυτές καθότι, σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να παρουσιάσει σοβαρές επιπλοκές ή να παρατείνει το χρόνο επούλωσης και ανάρρωσης.

Ανάστροφη Ολική Αρθροπλαστική Ώμου – Προετοιμασία Για Την Επέμβαση

Η προετοιμασία για την επέμβαση της ανάστροφης ολικής αρθροπλαστικής ώμου περιλαμβάνει:

· Λήψη ιατρικού ιστορικού του ασθενούς από τον αναισθησιολόγο

· Αιματολογικές εξετάσεις

· Ακτινογραφία θώρακος

· Καρδιογράφημα

· Προεγχειρητικές οδηγίες (λήψη ή διακοπή φαρμάκων, νηστεία)

Ανάστροφη Ολική Αρθροπλαστική Ώμου – Πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα της ανάστροφης ολικής αρθροπλαστικής ώμου είναι:

· Ασφαλής και σύντομη διαδικασία

· Άμεση ανακούφιση από τον πόνο

· Ταχύτατη ανάκτηση του εύρους κινητικότητας του ώμου

· Αξιόπιστα υλικά τα οποία εξασφαλίζουν μακροβιότητα στην άρθρωση (άνω των 10 ετών)

· Αποφυγή τραυματισμών στους παρακείμενους ιστούς

· Ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος

· Μειωμένες πιθανότητες επιπλοκών

· Ελάχιστη νοσηλεία (μία ημέρα)

Επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο ορθοπεδικό, Δρ. Ιωάννη Τσαπακίδη, για μια εξατομικευμένη διάγνωση και τον σχεδιασμό του κατάλληλου πλάνου θεραπείας.