Ορθοπεδικές θεραπείες
Categories

Πλαστική Υποχονδρίου οστού (Subchondroplasty)

Η πλαστική του υποχονδρίου οστού αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία, με στόχο τη θεραπεία των οστικών οιδημάτων και βλαβών που παρουσιάζονται στο εσωτερικό των οστών, ιδίως όταν έχει αποτύχει η συντηρητική θεραπεία . Είναι κατάλληλη ακόμα και για τα πρώτα στάδια της Αρθρίτιδας , όπου οι συντηρητικές θεραπείες δεν βοηθούν πλέον στην καταπολέμηση του πόνου και η ποιότητα ζωής έχει επηρρεασθεί σημαντικά. Επίσης, χρησιμοποιείται και στα αρχόμενα στάδια οστεονέκρωσης των οστών(τύπου ΙΙΙ) , όπου ακόμα διατηρείται η σφαιρικότητα και η ακεραιότητα της άρθρωσης. Οι πιο συνήθεις περιοχές εφαρμογής της πλαστικής υποχονδρίου οστού είναι το γόνατο, η ποδοκνημική (αστράγαλος) και το ισχίο.

Το υποχόνδριο οστό είναι η περιοχή που βρίσκεται κάτω απο την σκληρή και φλοιώδη επιφάνεια του οστού, κοντά στον μυελό των οστών. Όπως προδίδει και η λέξη, εντοπίζεται κάτω απο τον αρθρικό χόνδρο, ο οποίος είναι μέρος των αρθρώσεων του ανθρώπινου σώματος. Σε εκείνη την περιοχή, το οστό αποκαλείται σπογγώδες οστό, εξαιτίας της σπογγώδους μορφής του, που οφείλεται στο σχηματισμό των οστεοδοκίδων, του εσωτερικού «πλέγματος» του οστού.

Το οστικό οίδημα και οι βλάβες του μυελού εντοπίζονται μέσω μαγνητικής εξέτασης, εμφανίζοντας μια λευκή περιοχή στο υποχόνδριο οστό, αντί μαύρης που θα ήταν το φυσιολογικό(Εικ 1). Οι αλλοιώσεις αυτές προδίδουν ότι οι οστεοδοκκίδες έχουν υποστεί αραίωση ή ρήξη. Η πλαστική καλείται να «γεμίσει» την πάσχουσα περιοχή, με ένα ειδικό υλικό, AccuFill(Bone Substitute Material) που θα στηρίξει την οστεοδομή και θα βοηθήσει στην ανασύσταση του οστού σε βάθος χρόνου.

Εικ 1: Οστικό οίδημα έσω μηριαίου κονδύλου

Η διαδικασία της πλαστικής υποχονδρίου οστού

Η πλαστική υποχονδρίου οστού πραγματοποιείται συνδυαστικά με την μέθοδο της αρθροσκόπησης και της ακτινοσκόπησης. Η αρθροσκόπηση ανήκει επίσης στις ελάχιστα επεμβατικές ως γνωστών τεχνικές.

Στην περίπτωση του συνδυασμού της με την πλαστική, η αρθροσκόπηση θα βοηθήσει στο να αποδώσει την συνολική εικόνα της άρθρωσης. Μέσω μιας μικροκάμερας υψηλής ευκρινείας, θα αφαιρεθούν ιστοί ή τμήματα του οστού που έχουν υποστεί βλάβη. Έπειτα, θα απεικονισθεί το οστό και θα στοχευθούν τα σημεία που πρέπει να εφαρμοσθεί η πλαστική. θα γίνει ο έλεγχος εάν κάποιο τμήμα του υλικού έχει γίνει ενδοαρθρικά και θα επιβεβαιωθεί και άμεσα οπτικά η σωστή τοποθέτηση του υλικού.

Η λογική πίσω απο την πλαστική του υποχονδρίου οστού είναι να υποβοηθηθεί το πάσχον τμήμα του οστού με ένα υποστηρικτικό υλικό. Το ΑccuFill(BSM)είναι μια ενέσιμη ρευστή ένωση φωσφορικού ασβεστίου πολύ πορώδους, που έχει κατασκευαστεί εργαστηριακά (Εικ.2).Έχει φυσικές και χημικές ιδιότητες παρόμοιες με το σπογγώδες οστό και σε ενδοθερμική αντίδραση στους 37°C, για 10 λεπτά κρυσταλλώνει και σκληραίνει γρήγορα για να σχηματίσει ένα νανοκρυσταλλικό μακροπορώδες ικρίωμα. Με την πάροδο του χρόνου, μέσω της διαδικασίας της αναδιαμόρφωσης, το AccuFill (BSM) αποδημείτε και αντικαθιστάτε με νέο οστό.

Ο χρόνος προετοιμασίας διαρκεί περίπου 15λεπτά και γίνεται κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Η νανοκρυσταλλική δομή είναι πορώδες κατά 55%και αντοχή συμπίεσης 7-9 MPa

Εικ 2: Το κιτ του AccuFill(BSM) και η λεπτόρρευστη αρχικά σύσταση που έχει το υλικό πριν εισαχθεί στην πάσχουσα περιοχή

Με τη βοήθεια μιας ειδικής σύρριγγας, εγχέεται το υλικό στο οστό υπό ακτινοσκοπικό και αρθροσκοπικό έλεγχο, με την βοήθεια ειδικών οδηγών που υπάρχουν στο κιτ (Εικ.3).

Εικ 3: Εισαγωγή του υλικού σε μηριαίο και κνημιαίο κόνδυλο υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση

ιατί να επιλέξω την Πλαστική Υποχονδρίου Οστού

  • Ελάχιστη επεμβατικότητα

Η τεχνική των οπών που χρησιμοποιείται στην πλαστική υποχονδρίου διαφέρει απο τις τομές της κλασσικής χειρουργικής. Είναι σημαντικά μικρότερες, μόλις μερικά χιλιοστά, βοηθώντας έτσι στην λιγότερη δυνατή απώλεια αίματος και πρόκλησης επιπλοκών, καθώς και στην ταχύτερη επούλωσή τους.

  • Ταχεία αποκατάσταση ασθενούς

Ο ασθενής επιτρέπεται να επιστρέψει σπίτι του την ίδια ημέρα της επέμβασης και στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς πατερίτσες ή άλλη βοήθεια υποστηρικτική. Συγκριτικά με άλλες επεμβατικές τεχνικές, η πλαστική του υποχονδρίου αποφέρει γρηγορότερα αποτελέσματα σε θέματα μετεγχειριτικού πόνου, ανάρρωσης και κινητικότητας.

  • Δεν αποκλείει άλλα είδη επεμβάσεων

Η πλαστική υποχονδρίου οστού δεν επηρεάζει τυχόν μελλοντικές παρεμβάσεις, όπως η ολική αρθροπλαστική, οι οποίες μπορεί να είναι απαραίτητες σε επιδεινούμενες παθήσεις με την πάροδο του χρόνου.

Μετεγχειρητικό Στάδιο

Μετά την πλαστική υποχονδριού οστού, ο ασθενής μπορεί να αποχωρήσει την ίδια ημέρα και να επιστρέψει σπίτι του. Όταν η εφαρμογή της αφορά την άρθρωση του γόνατου, της ποδοκνημικής ή του ισχίου, ο ασθενής δε χρειάζεται υποστήριξη μέσω συστημάτων υποβοήθησης βάδισης (πατερίτσες), εκτός εάν χρειάζεται λόγω κάποιας άλλης πάθησης που μπορεί να έχει αντιμετωπισθεί ταυτόχρονα (συρραφή μηνίσκου) (Εικ.4) (Εικ.5).

Εικ 4: Πάνω η μαγνητική τομογραφία ασθενούς με ρήξη έσω μηνίσκου και εμμένων οστικό οίδημα, με δυσχέρεια βάδισης, ύστερα από αποφόρτιση του σκέλους με βακτηρίες μασχάλης και φυσικοθεραπείες για δύο μήνες. Κάτω η εισαγωγή υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο του Accufill σε συνδυασμό με συρραφή του έσω μηνίσκου αρθροσκοπικά. Τα βέλη δείχνουν την περιοχή της βλάβης και το σημείο εισαγωγής του υλικού.

Εικ 5: Πάνω εικόνα μαγνητικής τομογραφίας ασθενούς, 36 ετών με οστεονέκρωση μηριαίας κεφαλής, στάδιο ΙΙΙ και κάτω η εισαγωγή του Accufill υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο.

Θα χορηγηθούν αντιφλεγμονώδη φάρμακα για τις πρώτες μέρες, προληπτικά, για την αποφυγή οιδήματος και για ελαχιστοποίηση του πόνου. Μετά τις πρώτες δύο εβδομάδες τα ράμματα θα αφαιρεθούν και ο ασθενής θα αρχίσει να αισθάνεται σημαντική βελτίωση.

Απο την πρώτη εβδομάδα περιλαμβάνεται ένα ήπιο ασκησιολόγιο, για να συνηθίσει το άκρο την κίνηση. Ο ασθενής μπορεί να εφαρμόσει τις ασκήσεις μόνος του ή με τη βοήθεια φυσικοθεραπευτή.

Η ολική επαναφορά της φυσιολογικής κατάστασης του άκρου είναι ανάλογη με την εκάστοτε πάθηση και την πρόοδο του κάθε ασθενούς. Κατα μέσο όρο, χρειάζεται ένα μήνα για να επιστρέψουν οι κανονικοί ρυθμοί της καθημερινότητας του ασθενούς.

Σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω απορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον εξειδικευμένο Ορθοπεδικό Χειρουργό Ιωάννη Τσαπακίδη προκειμένου να κλείσετε το ραντεβού σας και να βρείτε εξατομικευμένη θεραπεία στο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

Συζητήστε τις ανησυχίες σας λεπτομερώς με τον ορθοπεδικό χειρουργό σας πριν από τη χειρουργική επέμβαση.