Ορθοπεδικές θεραπείες
Categories

Διάστρεμμα Ποδοκνημικής: Διάγνωση, Θεραπεία & Πρόληψη

Τι είναι το διάστρεμμα ποδοκνημικής;

Το διάστρεμμα της ποδοκνημικής συμβαίνει όταν το πόδι γυρίσει, στρίψει, περιστραφεί σε βαθμό πέραν των φυσιολογικών ορίων της κίνησης. Τότε τραυματίζεται κάποιος από τους τρεις συνδέσμους που συγκρατούν τα οστά του αστραγάλου. (Εικ 1).Ανάλογα με τη δύναμη της κάκωσης και το βαθμό της διάτασης δύναται να τραυματιστεί ένας ή και περισσότεροι σύνδεσμοι, οι οποίοι μπορεί απλά να διαταθούν έως και να υποστούν πλήρη ρήξη. Ο ρόλος των συνδέσμων είναι να σταθεροποιούν τις αρθρώσεις και να αποτρέπεται η μη φυσιολογική τους κίνηση. Η θεραπεία για το διάστρεμμα ποδοκνημικής εξαρτάται από την σοβαρότητα του τραυματισμού.

Εικόνα 1: Μηχανισμός διαστρέμματος ποδοκνημικής (δεξιά) και οι Σύνδεσμοι της ποδοκνημικής (αριστερά)

Πολλοί είναι οι άνθρωποι που μετά από κάποιο ανάλογο τραυματισμό δεν ζητούν ιατρική βοήθεια. Αυτό, ωστόσο, μπορεί να καταστεί επιβλαβές, σε περιπτώσεις που το διάστρεμμα ξεπερνάει τα όρια του ελαφρού πόνου και πρηξίματος. Χωρίς τη σωστή θεραπεία και αποκατάσταση ένα διάστρεμμα ποδοκνημικής μπορεί να προκαλέσει περισσότερα διαστρέμματα στο μέλλον και προβληματική κίνηση του αστραγάλου.

Ποια είναι τα συμπτώματα του διαστρέμματος ποδοκνημικής ;

Ένα από τα βασικά συμπτώματα διαστρέμματος ποδοκνημικής είναι ο πόνος και η εμφάνιση οιδήματος στην περιοχή. Αυτό καθιστά την περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητη και πιο δυσκίνητη καθώς το άτομο προσπαθεί να μετακινήσει το πόδι του ή να σταθεί σε αυτό. Επίσης, ένα ακόμη χαρακτηριστικό είναι η ερυθρότητα του σημείου, καθώς αυξάνεται η ροή αίματος στην περιοχή. Η άρθρωση εξαιτίας του τραυματισμένου συνδέσμου είναι αδύναμη και μπορεί να προκαλέσει ακόμη και αστάθεια, εάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά.

Διάγνωση διαστρέμματος ποδοκνημικής

Ο γιατρός θα προχωρήσει σε φυσική εξέταση του ασθενούς για τον έλεγχο του εύρους κίνησης του αστραγάλου. Ο έλεγχος μέσω ακτινογραφίας μπορεί να αποκλείσει την ύπαρξη κατάγματος στα οστά. Η μαγνητική τομογραφία συνιστάται σε περίπτωση που ο γιατρός υποψιάζεται κάταγμα ή σοβαρότερη βλάβη της άρθρωσης του αστραγάλου ή των συνδέσμων.

Ποιοι είναι οι βαθμοί κάκωσης και το διάστημα ανάρρωσης (Εικ. 2) ;

1ου βαθμού είναι όταν ο σύνδεσμος έχει υποστεί απλή διάταση, και η περίοδος ανάρρωσης κυμαίνεται από 1-3 βδομάδες

2ου βαθμού είναι όταν έχει προκληθεί μερική ρήξη των ινών του συνδέσμου και χρειάζεται ένα διάστημα 2-4 βδομάδων προκειμένου ο ασθενής να επανέλθει πλήρως

3ου βαθμού κάκωση με απόρροια την πλήρη ρήξη του συνδέσμου και χρονικό εύρος που απαιτείται για την ανάρρωση ποικίλλει σε έναν αριθμό μηνών, αναλόγως της φυσικής κατάστασης του ατόμου και την προσήλωση του στο πρόγραμμα των φυσικοθεραπειών που θα του έχει υποδείξει ο ιατρός.

Εικόνα 2: Βαθμοί διαστρέμματος

Ο πρώτος στόχος όταν έχει προκληθεί διάστρεμμα ποδοκνημικής είναι η μείωση του πόνου και του πρηξίματος για την προστασία των συνδέσμων από περαιτέρω τραυματισμό. Αυτό συνήθως ανταποκρίνεται σε ξεκούραση όσο το δυνατόν περισσότερο τα δύο πρώτα εικοσιτετράωρα. Στην ανακούφιση του πόνου συμβάλλει η παγοθεραπεία ανά 2-3 ώρες ,η ελαστική συμπίεση, το δινόλουτρο και η ανύψωση του ποδιού σε ορισμένες περιπτώσεις.

Στα διαστρέμματα 2ου και 3ου βαθμού, κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση αερονάρθηκα ποδοκνημικού τύπου Air-cast (Εικ.3), η παγοθεραπεία και η άμεση φυσικοθεραπεία. Έτσι, έχουμε μία ομαλή ενδυνάμωση, μια γρήγορη αποκατάσταση της κίνησης και της ιδιοδεκτικότητας της ποδοκνημικής άρθρωσης και αποφυγή των υποτροπών . Όταν υπάρχει ιδιαίτερο άλγος και η πιθανότητα οστικού οιδήματος στον αστράγαλο ή στην κνήμη χρειάζονται και πατερίτσες, βακτηρίες μασχάλης για 1-3 εβδομάδες και μερική φόρτιση του σκέλους, ανάλογα την έκταση αυτού. Στην περίπτωση αυτή κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια για την εικόνα της κάκωσης.

Εικόνα 3: Ποδοκνημικός νάρθηκας τύπου Air-cast

Σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου το διάστρεμμα ποδοκνημικής είναι 3ου βαθμού με ρήξη ενός ή και περισσότερων συνδέσμων μπορεί να κριθεί απαραίτητη η χορήγηση βλαστοκυττάρων (PRP) στην περιοχή των συνδέσμων για τη πιο γρήγορη και ομαλή αποκατάσταση των συνδέσμων ή η χειρουργική αποκατάσταση. Αυτή περιλαμβάνει αρχικά, αρθροσκόπηση της ποδοκνημικής για να εξετάσει ο ιατρός εάν υπάρχουν θραύσματα οστών ή χόνδρων. Έπειτα, σειρά έχει η χειρουργική ανακατασκευή του σχισμένου συνδέσμου και το ανάλογο πρωτόκολλο αποθεραπείας.

Πρόληψη

Προκειμένου να αποτραπεί ενδεχομένως ένας τραυματισμός, καλό είναι να γίνεται καλή προθέρμανση πριν την έναρξη αθλητικής δραστηριότητας και να είναι εξοπλισμένο το άτομο με τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα καλό είναι να επικοινωνήσετε με τον εξειδικευμένο ιατρό και ορθοπεδικό Δρ. Ιωάννη Τσαπακίδη. Έχει ολοκληρώσει με διακρίσεις τις σπουδές του, και έχει υπάρξει ο ειδικός ιατρός σε ομάδες αθλητών υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών.Ο Ορθοπεδικός Χειρουργός Δρ. Ιωάννης Τσαπακίδης βρίσκεται στη διάθεσή σας προκειμένου να προτείνει το κατάλληλο θεραπευτικό πλάνο με βάση το πρόβλημά σας.