Ορθοπεδικές θεραπείες
Categories

Αρθροσκόπηση Πηχεοκαρπικής Άρθρωσης

Η αρθροσκόπηση πηχεοκαρπικής άρθρωσης αποτελεί μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο αντιμετώπισης των παθήσεων της άρθρωσης.

Η αρθροσκόπηση είναι μία χειρουργική επέμβαση που σαν σκοπό έχει τη διάγνωση και την θεραπεία παθήσεων των διαφόρων αρθρώσεων . Ο καρπός είναι μια περίπλοκη άρθρωση με 8 οστάρια και πολλούς συνδέσμους.

Η αρθροσκόπηση μας βοηθάει να δούμε τα ανατομικά μέρη μιας άρθρωσης και την κίνησή τους στο χώρο με μικρές τομές, χωρίς να επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό οι γύρω μυς και οι ιστοί. Έτσι, οι ασθενείς έχουν μικρότερα προβλήματα ανάρρωσης και πιο γρήγορη αποκατάσταση από μία μεγάλη επέμβαση, με μικρότερες επιπλοκές. Μάλιστα, συνήθως οι ασθενείς επιστρέφουν σπίτι τους μερικές ώρες μετά το χειρουργείο.

Εικ.1: Οι πόρτες που χρησιμοποιούμε είναι σε συγκεκριμές περιοχές της άρθρωσης, ανάλογα με την περιοχή του καρπού που θέλουμε να δούμε και ενδεχομένως να επιδιορθώσουμε .Οι παραπάνω πόρτες καλούνται οι standard κερκιδοκαρπικές πόρτες

Επομένως, κάνουμε μικρές τομές (0,5cm) σε συγκεκριμένες περιοχές του καρπού γύρω από την άρθρωση (Εικ.1) και βάζουμε το αρθροσκόπιο και τα αρθροσκοπικά εργαλεία μέσα από αυτές. Συνήθως χρειάζονται μόνο 2 τομές ενώ η άκρα χείρα είναι σε έλξη (Εικ 2).

Εικ.2 : Έλξη της άκρας χείρας με ειδικό πύργο

Αρθροσκόπηση Πηχεοκαρπικής Άρθρωσης – Διάγνωση

Η διαγνωστική αρθροσκόπηση του καρπού βοηθάει όταν υπάρχει ένας πόνος ο οποίος δεν υποχωρεί, παρά την επίμονη συντηρητική αντιμετώπιση και οι μη επεμβατικές απεικονιστικές εξετάσεις (aακτινογραφίες, αξονική, μαγνητική κτλ) δεν έχουν βοηθήσει στη διάγνωση.

Το χειρουργείο γίνεται με περιοχική ή γενική νάρκωση ανάλογα. Δύο-τρεις τομές γίνονται στην ράχη του καρπού (πόρτες). Μέσα από αυτές μπαίνουν το αρθροσκόπιο και τα αρθροσκοπικά εργαλεία και επισκοπείται η άρθρωση. Μετά το χειρουργείο οι τομές κλείνονται με μικρά ράμματα και επίδεση.

Η αρθροσκόπηση της πηχεοκαρπικής μπορεί να θεραπεύσει μια πλειάδα καταστάσεων όπως:

  • Χρόνιο πόνο του καρπού (Η διαγνωστική αρθροσκόπηση του καρπού μπορεί να δώσει λύση όταν οι άλλες απεικονιστικές μη επεμβατικές εξετάσεις δεν έχουν δώσει τη λύση. Συχνά μπορεί να υπάρχει μια περιοχή φλεγμονής, βλάβης χόνδρου, ή άλλα ευρήματα μετά από κάποιο τραυματισμό του καρπού. Σε ορισμένες περιπτώσεις , μετά τη διάγνωση μπορεί να θεραπευθεί και η αιτία του πόνου.)
  • Ενδοαρθρικά κατάγματα του καρπού (Μερικά τμήματα του οστού μπορούν να μείνουν μέσα στην άρθρωση μετά από κάταγμα του καρπού. Με την αρθροσκόπηση είναι δυνατόν να αφαιρεθούν τα τμήματα αυτά, να διορθωθούν όποιες ατέλειες της άρθρωσης και να σταθεροποιηθούν με pins ή βίδες.)
  • Γαγγλιακές κύστεις (Οι κύστεις μπορούν να ξεκινάνε από ένα μίσχο μεταξύ των δύο οστών. Κατά την αρθροσκόπηση μπορούμε να αφαιρέσουμε την κύστη με τον μίσχο της, μειώνοντας τις πιθανότητες να ξαναβγεί.)
  • Συνδεσμικές βλάβες και ρήξη του τρίγωνου χόνδρου του καρπού (TFCC). (Οι σύνδεσμοι είναι μπάντες ιστών που συνδέουν τα οστά και σταθεροποιούν αυτά και την άρθρωση. Ο TFCC είναι μια κατασκευή σαν προσκέφαλο μέσα στην άρθρωση στην ωλένια πλευρά του καρπού (Εικ.3).Μια πτώση με το χέρι σε έκταση μπορεί να προκαλέσει ρήξη της κατασκευής αυτής ή κάποιων συνδέσμων, όπως του σκαφομηνοειδούς (Εικ.4). Το αποτέλεσμα είναι πόνος με την κίνηση ή αίσθηση κλικ μέσα στην άρθρωση. Κατά τη διάρκεια της αρθροσκόπησης μπορούμε να διορθώσουμε τις ρήξεις αυτές.)
  • και τέλος να αφαιρέσει τυχόν φλεγμένων ιστό ή να διορθώσει τις οστικές ενδοαρθρικές δυσμορφίες

Εικ. 3: Ο TFCC σύνδεσμος έχει υποστεί ρήξη και χρησιμοποιούμε το prob για να ελέγξουμε τη βλάβη και στη συνέχεια για να την αποκαταστήσουμε. Η κεφαλή της ωλένης φαίνετε (Ulna) μέσω της ρήξης. Δίπλα της είναι η κερκίδα (radius).

Εικ.4: (Αρ). Σκαφομηνοειδής διαχωρισμός Βαθμού IV όπως φαίνεται από στο μεσοκάρπιο διάστημα. Ένα αρθροσκόπιο διαμέτρου 2,7mm μπορεί να περάσει μέσω της ρήξης αυτής.(Δε)Ακτινολογική εικόνα του καρπού με πλήρη ρήξη του σκαφομηνοειδούς συνδέσμου, όπου φαίνεται το μεγάλο άνοιγμα μεταξύ σκαφοειδούς και μηνοειδούς.

Αρθροσκόπηση Πηχεοκαρπικής Άρθρωσης – Μετεγχειρητική Πορεία

Τις πρώτες 2-3 μέρες μετά το χειρουργείο το χέρι πρέπει να είναι σε ανάρρωπη θέση, οπότε γίνεται και η πρώτη αλλαγή του τραύματος. Το τραύμα πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό και πρέπει κατά καιρούς να τοποθετείται πάγος για να μειωθεί το τυχόν οίδημα. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα πρόγραμμα φυσικοθεραπειών και ενδυνάμωσης. Παρόλο, που ο πόνος μετά το χειρουργείο είναι ήπιος χορηγούνται και ήπια αναλγητικά.

Αρθροσκόπηση Πηχεοκαρπικής Άρθρωσης – Πιθανές Επιπλοκές

Οι επιπλοκές κατά τη διάρκεια ή μετά την αρθροσκόπηση είναι πολύ σπάνιες (<1%). Οι πιο συνηθισμένες είναι φλεγμονή, τραυματισμοί νεύρων, εκτεταμένο οίδημα, αιμορραγία, ουλή και ρήξη τενόντων.

Λύστε λεπτομερώς τις απορίες σας με τον ορθοπεδικό χειρουργό σχετικά με τη χειρουργική μέθοδο της αρθροσκόπησης πηχεοκαρπικής άρθρωσης.